Objednání

01.08.2013 10:04

Jaké koli objednávky květinových darů, ozdobných uren a také památečních slz

je možné po telefonnické domluvě na telefonním čísle 607 591 193.


Pohřební služba Jiří Kapitán