O nás

Pohřební služba Kapitán


Pohřební služba Kapitán byla coby součást Komunálních služeb v Rudné u Prahy v 90. letech nabídnuta k dražbě. Tenkrát byla vydražena panem Karlem Kapitánem a jeho ženou paní Boženou Hrabákovou-Kapitánovou, která mu ve vedení soukromé firmy a financování pomáhala, starala se o klienty se vší zdvořilostí a v neposlední řadě také o administrativní činnost. Postupem času byl do činnosti zapojen i vnuk pana Kapitána, pan Jiří Kapitán, který v současné době po smrti svého dědy firmu převzal a kvalitu nabízených služeb udržuje na stejně vysoké úrovni. Ale ve skutečnosti prapůvod rodinné tradice v oboru pohřebnictví zasahuje až do roku 1930.

Pohřební služba Praha. Historie. Pohřeb. Pohřební služba Jiří KapitánPohřební služba. Pohřební ústav.
Za řadu let došlo v naší firmě k řadě změn, využití nových možností a zvýšení kvality služeb poskytovaných zákazníkům.
Firma sídlí v soukromých prostorách v Rudné u Prahy, Karlovotýnská 1082, vlastní svoje sklady rakví a pohřební vozy udržované v nejvyšší čistotě.


Naším základním mottem je:


Důvěra zákazníků – spolehlivost služeb – vstřícnost zaměstnanců – finanční dostupnost.
 


Pohřební služba Jiří Kapitán