O nás

Historie pohřební služby Kapitán

Pohřební služba Kapitán byla coby součást Komunálních služeb v Rudné u Prahy v 90. letech nabídnuta k dražbě. Tenkrát byla vydražena panem Karlem Kapitánem a jeho ženou paní Boženou Hrabákovou-Kapitánovou, která mu ve vedení soukromé firmy a financování pomáhala, starala se o klienty se vší zdvořilostí a v neposlední řadě také o administrativní činnost. Postupem času byl do činnosti zapojen i vnuk pana Kapitána, pan Jiří Kapitán, který v současné době po smrti svého dědy firmu převzal a kvalitu nabízených služeb udržuje na stejně vysoké úrovni. Ve skutečnosti prapůvod rodinné tradice v oboru pohřebnictví zasahuje až do roku 1930.


Naším základním mottem je:


Důvěra zákazníků - spolehlivost služeb - vstřícnost zaměstnanců - finanční dostupnost.

Ochrana spotřebitele:

Dodavatel si dovoluje informovat kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ , jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi dodavatelem a kupujícím - spotřebitelem.

GDPR ke stažení